Klasisku dūraiņu adīšana (iesācējiem)

2011-06-20 19:31
  • Ievads 

Adīšanas pamācības, kuras esmu lasījusi, ir ļoti aptuveni uzrakstītas, un ir nepieciešamas priekšzināšanas, lai cimdi iznāktu bez caurumiem, vienmērīgi un skaisti. Vai arī blakus ir jābūt kādam adītājam, kas ir jau izpētījis dažādus knifiņus un adīšanas viltības. Tādēļ nolēmu uzrakstīt ļoti sīku un konkrētu aprakstu, kā uzadīt skaistus, vienkāršus klasiskos dūraiņus tad, ja adīt esi sācis nesen un tuvumā nav pieredzējis adītājs, kam prasīt padomus vai nav laika vai līdzekļu, lai nopirktu un izstudētu adīšanas grāmatas, kurās arī ne vienmēr ir pieminēti dažādi it kā sīkumi, kas ir svarīgi, lai galarezultāts patiktu un būtu vēlme uzadīt jaunus un arvien sarežģītākus darbiņus.

Katram adītājam adījums veidojas atšķirīgs- citam ciešāks, citam vaļīgāks. Tādēļ, ja esi adītājs- iesācējs, tad vēlams pirmo darbu izvēlēties vienkāršu, piemēram, šalli vienkāršā adījuma rakstā. Tādējādi adījums “iestrādāsies” rokās un varēsi darba gaitā izpētīt, ar kāda rupjuma dziju un kāda izmēra adatām ir ērtāk adīt. Tabulas ar norādītajiem cimdu izmēriem un nepieciešamo valdziņu skaitu ir ļoti aptuvenas, jo jāņem vērā individuālā adītāja tehnika, dzijas veids un biezums. Ja adījums veidojas ciešāks, tad dūraiņi iznāks mazāka izmēra, nekā norādīts tabulā, un otrādi.

 

Pirms cimdu adīšanas var arī uzadīt nelielu paraudziņu, lai atrastu piemērotāko adatu izmēru konkrētajai dzijai. Es vienmēr adu nelielu paraudziņu, parasti 10 valdziņus platu un 10 kārtas garu. Ja paraudziņu ada gludajā labiskajā adījumā, tad lai tas nerullētos, malās ir jāizada 1 kreiliskais valdziņš, t.i., pirmo valdziņu noceļ, otro izada kreiliski, trešo līdz astoto izada labiski, pēdējos divus izada kreiliski (jo pēdējais valdziņš, adījumu apgriežot, būs jānoceļ). Adījumu griež uz kreiso pusi, pirmo valdziņu noceļ, otro izada labiski, trešo līdz astoto kreiliski, pēdējos divus labiski. Tādā veidā ada tik kārtas, cik valdziņu ir uz adatas (viena kārta ir izadīti valdziņi vienā virzienā). Tad adījumu norauc.

Noraukšanas video-pamācību var apskatīties te  https://www.emia.lv/news/adijuma-norauksana/

 

Tad šo paraudziņu caur marli vai kādu plānu audumu izgludina un izmēra ar lineālu, cik valdziņu ir vienā centimetrā. Piemēram, ja 1 centimetrā ir apmēram 2,5 labiskā adījuma  posmi jeb pīnītes, un plaukstas apkārtmērs ir 20cm (mērlente brīvi jāapņem ap plaukstu zem īkšķa), tad nepieciešams uzmest 2,5x20=50 valdziņus, t.i. 52 valdziņus (kopējam valdziņu skaitam jādalās ar 4).

 

Adot pirmo cimdu, iesaku turēt pa rokai pildspalvu un lapiņu, lai atzīmētu, cik rindas vai valdziņus esi izadījis, lai viss nenojuktu un nesaputrotos. Kad būsi tādā veidā izadījis pāris cimdus, tad adījuma tehnika jau paliks atmiņā arvien labāk un varēsi iztikt bez pierakstīšanas, jo valdziņu skaits un svarīgās adīšanas viltībiņas atcerēsies bez pamācības pārlasīšanas. Vēl iesaku pirmos cimdus adīt no vidēja biezuma dzijas, lai būtu sajūta un pašam prieks, ka adījums aug un veidojas. Adot no smalkas dzijas, ir jābūt pacietībai un pieredzei, lai darbiņš pusceļā neapniktu un dūrainis netiktu nomesta stūrī, jo nav pacietības sagaidīt, kad tad būs gatavs galarezultāts.

 

Domāju, ka šī pamācība būs lielisks palīgs arī skolēniem mājturības stundās, jo kamēr skolotāja sēž klāt un visu parāda un izstāsta, viss it kā ir skaidrs, bet tiklīdz pašam mājās ir jāiezīmē īkšķa vieta, tad viss jau ir aizmirsies, ne vienmēr tuvumā ir oma vai mamma, kam prasīt palīdzību, un grāmatā dotais apraksts ļoti sīki neparāda dūraiņu adīšanas gaitu.

 

Kad būsi izpētījis un apguvis klasisku dūraiņu adīšanu, tad vari ķerties klāt un paeksperimentēt ar dažādām cimdu adīšanas variācijām. Tādējādi, it kā nedaudz kaut ko pamainot adīšanas gaitā, varam iegūt interesantus un krāšņus cimdus. Vari arī radīt pats savu dūraiņu adīšanas variantu, sakombinējot kopā dažādus adīšanas paņēmienus, krāsas un dzijas veidus. Cimdus var arī izrotāt ar dažādiem izšuvumiem, adītiem vai tamborētiem elementiem, pērlītēm u.tml.

 

Šajā pamācībā ir aprakstīts, kā uzadīt M izmēra dūraiņus (plaukstas apkārtmērs 20 cm). Izmantota vidēja rupjuma dzija (uz dzijas etiķetes norādītais adatu izm. ir 4-5). Dūraiņu   adīšanai nepieciešams 100g dzijas. Kopumā ir uzmesti 52 valdziņi, kuri tiek sadalīti pa 13 uz katras adatas.

 

  • Valnītis 

1) Uzmet nepieciešamo valdziņu skaitu uz 2 kopā  saliktām adatām- šajā piemērā tie ir 52 valdziņi. Kad nepieciešamais valdziņu skaits ir uzmests, vienu no adatām uzmanīgi izvelk laukā. 

 

Dažādus valdziņu uzmešanas  veidus var apskatīt te https://www.musturs.lv/adisanas-abc/valdzinu-uzmesana/ un https://www.liis.lv/majtur/darbmac/abece.htm,

kā arī video-pamacībās

 https://www.emia.lv/news/valdzinu-uzmesana/

 

2) Valdziņus sadala uz 4 adatām, pa 13 valdziņiem uz katras. Tad adatas saliek aplī (jāievēro, lai pīnīte nav sagriezusies)! Uzsāk adīt, savienojot pīnītes pirmo ar pēdējo valdziņu. Adot uz apli, katras adatas pirmo valdziņu jāpievelk nedaudz ciešāk, lai starp adatām adījumā neveidotos atstarpes, un cimdi iznāktu gludi un vienmērīgi.

 

3) Ada valnīti, cik garu vēlas (parasti apm. 6- 7cm). Klasisko valnīti veido sviķelī- 2 labiski, 2 kreiliski valdziņi utt.vai 1 labiski, 1 kreiliski utt.

 

Kā adīt labiskos un kreiliskos valdziņus, var apskatīt te

https://www.musturs.lv/adisanas-abc/valdzinu-veidi/,

kā arī video-pamācībās https://www.emia.lv/news/labisko-un-kreilisko-valdzinu-adisana/

 

Šajā piemērā izadītas 20 kārtas jeb apļi. Viena kārta jeb aplis ir uz riņķi izadīti valdziņi no visām 4 adatām.

Ja esi iesācējs, tad vienkāršāk būs adīt sviķeli no 1 labiska un 1 kreiliska utt. valdziņa, jo tad būs vieglāk izsekot adījuma raksta gaitai.

Kārtas adījumā var saskaitīt, vadoties pēc pīnītes posmiem labiskajā adījumā. Jāatceras, ka vēl viena kārta ir valdziņi, kas atrodas uz adatām.

 

  • Delnas daļa

Delnas daļu ada gludajā labiskajā adījumā apm. 6- 7cm garu. Šajā piemērā izadītas 22 kārtas labiskajā adījumā.

 

Adot pirmo labisko kārtu pēc sviķeļa adījuma, jāseko līdzi, lai valdziņi neveidotos griezti. T.i., adot virs labiskajiem valdziņiem, adatu dur valdziņam no apakšas, bet virs kreiliskajiem valdziņiem- no augšas caur viduci.

Atšķirību starp parastiem un grieztajiem valdziņiem var apskatīt te https://www.musturs.lv/adisanas-abc/valdzinu-veidi/

 

Īkšķa vietas iezīmēšana

To var iezīmēt divējādi- ieadot īkšķa vietai paredzētajos valdziņos kontrastējošas krāsas dzijas pavedienu vai uzlasot paredzētos valdziņus uz drošības adatas. Man ērtākais veids šķiet valdziņu uzlasīšana uz drošības adatas, jo tad īkšķim paredzētajā vietā paliek atvērums, kas ir ērti, lai darba gaitā varētu labāk uzmērīt cimdu. Tādēļ šajā pamācībā aprakstīts šis otrais īkšķa iezīmēšanas veids.

 

Vienkrāsainiem cimdiem īkšķa vietu var iezīmēt uz jebkuras no adatām. Adītājiem- iesācējiem iesaku īkšķi iezīmēt uz pirmās adatas labajai rokai un uz otrās adatas kreisajai rokai, jo tādējādi ir vieglāk izprast cimda veidošanas principu.

 

Tātad uz pirmās adatas izada 2 valdziņus labiski, nākamos 9 uzlasa uz drošības adatas. Tad pie pirmajiem 2 izadītajiem valdziņiem uzmet klāt vēl 9 valdziņus (tik, cik tika uzlasīti uz drošības adatas). Beigās pieada klāt vēl 2 pēdējos valdziņus.

 

Valdziņu uzmešana

1) Izveido no dzijas pavediena vienkāršu cilpiņu,

2) uzver to uz adatas,

3) viegli pievelk to, atstājot nelielu atstarpi starp iepriekšējo valdziņu.

 

Kad īkšķa vieta iezīmēta, nākamo trīs adatu valdziņus izada labiski. 

Tad ir jāizada valdziņi uz adatas, kur ir izveidots īkšķim paredzētais atvērums. Tos ada šādi:

1. pirmos 2 valdziņus izada vienkārši labiski, t.i., adatu dur valdziņam no apakšas caur vidu,

2. nākamos 9 valdziņus jāizada griezti- valdziņa priekšējo diegu pavelk uz savu pusi, ar rādītājpirkstu piespiež diegu no aizmugures pie adatas, lai pavediens saglabātos vaļīgs, un izada labiski valdziņu, adatu durot no apakšas caur vidu,

3. pēdējos 2 valdziņus izada parasti labiski.

 

Tālāk turpina adīt delnas daļu- parasti tik kārtas, cik valdziņu ir uz 2 adatām. Lai cimds derētu precīzāk, ieteicams to uzmērīt un adīt tik kārtas, kamēr tiek nosegts mazais pirkstiņš.

Šajā piemērā izadītas 26 kārtas gludajā labiskajā adījumā.

 

  • Noraukšana

Tad veido cimda noraukumu- vienkrāsainiem dūraiņiem klasiski veido apaļo noraukumu, bet krāsainajiem- trīsstūrveida. Tā kā trīsstūrveida jeb jumtiņa noraukums ir vienkāršāks, tad pirmajiem dūraiņiem iesaku izvēlēties šo noraukuma veidu.

 

Trīsstūrveida jeb jumtiņa noraukums

1.adata- 1.valdziņu izada labiski, otro un trešo saada ar pārcelšanu, t.i., 2.valdziņu noceļ bez izadīsanas, 3.valdziņu izada labiski un nocelto valdziņu pārvelk pāri izadītajam. Atlikušos 1.adatas valdziņus izada labiski.

2.adata- 10 valdziņus izada labiski, vienpadsmito un divpadsmito labiski saada kopā, t.i., adatu dur caur abiem valdziņiem kopā no apakšas caur vidu. Pēdējo 1 valdziņu izada labiski.

3.adata- ada tāpat kā 1.adatas valdziņus.

4.adata- ada tāpat kā 2. adatas valdziņus.

 

Valdziņus saada katrā kārtā, līdz uz adatām kopumā paliek 8 valdziņi. Pēdējos 8 valdziņus saada kopā šādi- nogriež diegu (jāatceras atstāt tik garu diega galu, lai to pēc tam būtu ērti atšūt) un katrus 2 valdziņus saada kopā- 1. un 2.valdziņus saada ar pārcelšanu un izvelk pavedienu, 3. un 4.valdziņus saada labiski, nākamos divus atkal ar pārcelšanu un pēdējos divus- saadot labiski.

 

Ja grib veidot spicāku cimda galu, tad var noraukt vēl vienu kārtu un atstāt uz adatām 4 valdziņus (uz katras adatas pa vienam). Pēdējos 4 valdziņus saada kopā šādi- nogriež diegu, un to izvelk cauri katram valdziņam atsevišķi.

 

(Lai adatas neslīdētu ārā, uz to galiem var uzmaukt nelielus dzēšgumijas gabaliņus, bet es daru tā-  kad uz katras adatas paliek 2 valdziņi, uzlasu uz pirmās adatas otrās adatas valdziņus un tāpat uz trešās adatas uzlasu 4.-tās valdziņus.)

 

Apaļais noraukums

Klasiski apaļo noraukumu veido, saadot labiski 2 valdziņus katras adatas vidū un beigās (adatu dur caur abiem valdziņiem no apakšas).

 

1) Lai iegūtu pāra skaitu valdziņus uz katras adatas, tad pirmajā kārtā saada 2 valdziņus tikai katras adatas vidū- 6 labiski, 2 saada, 5 lab. utt.

2) Turpmāk saada valdziņus katras adatas vidū un beigās- 4 labiski, 2 saada, 4 lab., 2 saada utt.

3) Tad izada 3 kārtas gludajā labiskajā adījumā bez valdziņu saadīšanas.

 

4) Nākamajā kārtā atkal saada- 3 labiski, 2 saada, 3 lab., 2 saada utt.

5) Divas kārtas izada bez valdziņu saadīšanas.

 

6) 2 labiski, 2 saada, 2 lab., 2 saada utt.

7) Viena kārta bez valdziņu saadīšanas.

 

8) 1 lab., 2 saada, 1 lab., 2 saada utt.

9) Tad saada katrus 2 valdziņus.

 

10) Tad var rīkoties kā aprakstīts iepriekš- diega pavedienu izvilkt caur pēdējiem 8 valdziņiem, vai saadīt vēl katrus divus valdziņus un diegu izvilkt caur pēdējiem 4 valdziņiem.

 

  • Īkšķa adīšana

Pieaugušo cimdiem īkšķi ada uz 4 adatām, bet bērnu cimdiem to var adīt arī uz 3 adatām, lai atvieglotu darba gaitu. Tādā gadījumā īkšķa aizmugures valdziņus atstāj uz vienas adatas, bet priekšējos valdziņus sadala vienādās daļās uz 2 adatām.

 

Uzlasa uz adāmadatas 9 valdziņus no kniepadatas jeb “drošības adatas”.

No īkšķa otras malas arī jāuzlasa 9 valdziņi. Cimdu tur ar valnīti pret sevi un uzlasa pīnītes valdziņus, kas atrodas ārmalā. Adatu valdziņos dur no apakšas caur vidu, un tos uzlasa no labās uz kreiso pusi.

 

Tālāk ir jāuzņem brīvie pavediena pārstaipi no īkšķa sāniem- uz katras adatas uzņem vienu pārstaipu. 

Tagad uz katras adatas ir 10 valdziņi, kurus vienmērīgi sadala uz 4 adatām- pa 5 valdziņiem uz katras.

 

Īkšķi sāk adīt no tās adatas, uz kuras atrodas no drošības adatas uzlasītie valdziņi- šī turpmāk būs 1.adata, tālāk secīgi ir 2., 3. un 4.adatas.

1.adatas visus 5 valdziņus izada labiski.

2.adatas 4 valdziņus izada labiski, bet 5. valdziņu- labiski griezti (adatu dur valdziņam no augšas caur vidu).

3. un 4.adatas visus izada labiski griezti- adatu dur valdziņiem caur apakšu. Ja valdziņš nav elastīgs, tad ar adatu aizķer priekšējo valziņa pavedienu un pavelk uz savu pusi, ar rādītājpirkstu diegu piezpiežot no aizmugures pie adatas.

 

Tad ada gludajā labiskajā adījumā tik kārtas, cik valdziņu ir uz 3 adatām, vai cimdu piemēra un īkšķi ada tik garu, lai tiek nosegts nags apmēram līdz pusei. Šajā piemērā  kopumā adīju 17 kārtas. Kārtas var saskaitīt, vadoties pēc īkšķa sākuma 1.valdziņa, kurš pirms diega nostiprināšanas ir vaļīgāks un adījumā ir labi pamanāms. 

 

Īkšķa noraukšana

Īkšķa noraukšanai izmanto to pašu veidu, ko cimda delnas daļas noraukumā, piem., ja delnas daļā tika izmantots trīsstūrveida noraukums, tad arī īkšķa noraukšanai jāizmanto šis pats veids.

 

1) Trīsstūrveida jeb “jumtiņa” noraukums tiek veidots kā aprakstīts iepriekš.

2) Apaļais noraukums īkšķim tiek veidots nedaudz atšķirīgi kā delnas daļas noraukums (valdziņus saada katras adatas beigās un starpās izada pa vienai kārtai bez raukšanas).

  • Šajā piemērā uz katras adatas ir 5 valdziņi, tātad pirmajā kārtā uz katras adatas 3 valdziņus izada labiski un 2 saada. Tad seko 1 kārta bez saadīšanas. 
  • Nākamajā kārtā 2 valdziņus izada labiski un 2 saada, atkal seko 1 kārta bez saadīšanas.
  • Vienu valdziņu izada labiski, 2 saada.
  • Uz katras adatas palikuši 2 valdziņi- tos var saadīt un diega pavedienu izvilkt caur 4 valdziņiem, bet var arī to izvilkt caur pēdējiem 8 valdziņiem.

 

Tāpat uzada otru cimdu un kreisajā pusē atšuj diegu galus. Viss, dūraiņi gatavi! 

 

Izbaudi savu roku darbu un iepriecini savus draugus un radus, uzdāvinot arī citiem pa cimdu pārim :)

 

 

Šo pamācību vari pasūtīt un saņemt savā e-pastā, rakstot uz zanete.supe@gmail.com

Pamācība ir PDF formātā un tai ir pievienoti fotoattēli, kas atvieglo cimdu adīšanas apguvi!

 

   

Klasisku dūraiņu adīšana (iesācējiem)

Jau trešie cimdi

Datums: 2019-02-18 | No: Māra

pēc Žanetes parauga! Liels paldies, viss precīzi un patiešām saprotami! Veiksmes iedvesmota, šajos cimdos pamanījos pat ieadīt pīnes un dubulto valnīti.

Īkšķis

Datums: 2016-12-10 | No: Alise

Es sapratu kā jāveido īkšķis , bet man sanāk tā ka es adu uz nepareizo pusi , rievots ir uz āru :((

Dūraiņi

Datums: 2014-10-13 | No: Evy

Es īsti nesapratu tomēr īkšķa veidošanu.... :(

Re:Dūraiņi

Datums: 2014-11-04 | No: EmiA

Varbūt palīdzēs apraksts ar fotogrāfijām? Atraksti uz zanete.supe@gmail.com un nosūtīšu pamācību pdf formātā, kuru varēsi izprintēt un būs ērtāk sekot līdzi adīšanas gaitai :)

Jauna diskusija