Vecīša cimdiņš

2011-04-28 23:02

Latviešu tautas pasaka

/Literārā apdare- Jūlijs Vanags/

 

Noras malā, dūmu būdā, dzīvoja sirms vecītis. Reiz saltā ziemas rītā viņš brauca uz mežu pēc malkas. Ceļā vecītim iegribējās pīpēt.Viņš sameklēja azotē pīpīti, izvilka no aizoderes tabakas maku un šķiltavas, piebāza pīpīti, sāka uguni šķilt.

Šķīla, šķīla, kamēr pazaudēja cimdu.

 

Muša, no sala glābdamās, ierauga cimdiņu, ielaižas iekšā un sāk no prieka dancot.

 

Pelīte, no sala glābdamās, pieskrien pie cimdiņa un jautā:

„Kas te cimdiņā danco?”

„Es- mušu ķēniņiene. Bet kas tu esi?”

„Es esmu pelīte- pīkstīte. Laid mani pasildīties!”

„Lien iekšā, sildies!”

    Pelīte ielien cimdā, un nu danco abas ar mušu.

 

 

Zaķītis, no sala glābdamies, ierauga cimdiņu, skrien klāt un jautā:

„Kas cimdiņā danco?”

„Dej mušu ķēniņiene, dej pelīte- pīkstīte. Bet kas tu tāds esi?”

„Es esmu zaķītis- baltļipītis. Ielaidiet mani pasildīties!”

„Labi, lien iekšā un sildies!”

    Zaķītis ielien cimdiņā, un nu danco visi trīs.

 

Vilks, no sala glābdamies, ierauga cimdiņu, pieskrien klāt un jautā:

„Kas cimdiņā danco?”

„Dej mušu ķēniņiene, dej pelīte- pīkstīte, dej zaķītis- baltļipītis. Bet kas tu tāds esi?”

„Es esmu vilks- strupausis. Ielaidiet arī mani pasildīties!”

„Labi, lien iekšā un sildies!”

    Vilks ielien cimdiņā, un nu danco visi četratā.

 

Lācis, no sala glābdamies, atrod cimdiņu un jautā:

„Kas tur cimdiņā danco?”

„Dej mušu ķēniņiene, dej pelīte- pīkstīte, dej zaķītis- baltļipītis, lec vilks- strupausis. Bet kas tu tāds esi?”

„Es- pats lielais pinka. Ielaidiet arī mani pasildīties!”

„Labi, lien iekšā un sildies!”

    Lācis ielien, un nu danco pa cimdiņu visi piecatā.

 

„Kikerigū! Skriesim, skriesim nu!”

Dancotāji nobīstas, sāk visi ar spēku lauzties no cimdiņa laukā un aizsteidzas kur kurais: muša uz pērno pili, pelīte uz kartupeļu pagrabu, zaķītis auzās, vilks krūmos, lācis mežā.

Steigdamies saplēš vecīša cimdu.

 

Tā vecītis līdz šai dienai iztiek ar vienu pašu.

To gan uzmana ļoti pīpēdams, lai nenozūd, jo tas piekūpināts pilns brīnumainu stāstu.

Ja to nozaudēs, kur tad ņems ziemas vakaros ko teikt un stāstīt?

 

 

Pasaku var izlasīt un noklausīties arī šeit:

https://www.pasakas.net/

   

Vecīša cimdiņš

Neviens komentārs nav atrasts.

Jauna diskusija